Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สนง./จังหวัด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 พ.ย. 66

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
19 มิ.ย. 66

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 มิ.ย. 66

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

30 พ.ค. 66

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

12 พ.ค. 66

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ม.ค. 66

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566

ประเภทไฟล์: .PNG ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
19 ม.ค. 66

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำหน่ง นายช่างเทคนิค โดยวิธีการสัมภาษณ์

7 ธ.ค. 65

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๓๙๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 39.92 Mb ดาวน์โหลด: 334 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 224 รายการ
1 2 3 4 5 > >>