Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สนง./จังหวัด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

31 มี.ค. 64

ประกาศจังหวัด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (Check dam) เพื่อสร้างความชุ่มชื่นแก่ดิน ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 โดยคัดเลือก

25 มี.ค. 64

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการ น้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูและ การประกอบกิจการน้ำบาดาล

18 มี.ค. 64

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ รายการ การจัดทำฝายต้นน้ำ Check dam ฯ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีการ(e-bidding)

8 มี.ค. 64

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างเหมาบริการโครงการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (Check dam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 มี.ค. 64

ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติฯ Check dam ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

25 ก.พ. 64

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 64

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

23 ก.พ. 64

เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนทั้งหมด 44 รายการ
1 2 3 4 5 > >>