Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สนง./จังหวัด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

13 ส.ค. 63

(ทช.)ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นม.การจัดแจ้งเป้นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตาม พรบ.ป่าชุมชน 2562

4 มี.ค. 63

การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)

4 มี.ค. 63

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 ม.ค. 63

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562ถึงธ.ค.2562)

1 พ.ย. 62

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน น้ำบาดาล ปี 2563.

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด: 3025 ครั้ง
21 ต.ค. 62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562).

23 พ.ค. 62

การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 ฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)

จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1 2 3 4 > >>