Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบสำรวจความคิดเห็น

Vote & Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานฯ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง,เช่นภาษาเข้าใจง่าย,ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการฯ,ข้อมูลเป็นปัจจุบัน/ถูกต้อง(กันยายน 2566)
ผลโหวต