Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

บริการประชาชน

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ [GDX] แทนสำเนา เข้าใช้งานข้อมูลได้ทันที
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ [GDX] แทนสำเนา เข้าใช้งานข้อมูลได้ทันที
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ระบบเชื่อมโยงและแสดงข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบเชื่อมโยงและแสดงข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
naturebi โมบายแอปพลิเคชัน NatureBI on the App Store
naturebi โมบายแอปพลิเคชัน NatureBI on the App Store
naturebi โมบายแอปพลิเคชัน Google play
naturebi โมบายแอปพลิเคชัน Google play
งานระบบจัดการฐานข้อมูล ทส. และ Dashboard
งานระบบจัดการฐานข้อมูล ทส. และ Dashboard
ระบบบริการข้อมูลแผนที่ GIS Web Portal
ระบบบริการข้อมูลแผนที่ GIS Web Portal
(Naturebi)คู่มือการใช้งานระบบบริการข้อมูลแผนที่ GIS Web Portal
(Naturebi)คู่มือการใช้งานระบบบริการข้อมูลแผนที่ GIS Web Portal
(Naturebi) คู่มือการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล ทส และ Dashboard
(Naturebi) คู่มือการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล ทส และ Dashboard
ทส.2 ออนไลน์
ทส.2 ออนไลน์
คู่มือสำหรับประชาชน กรมป่าไม้
คู่มือสำหรับประชาชน กรมป่าไม้
ระบบสวนป่าออนไลน์
ระบบสวนป่าออนไลน์
ป.ป.ท. รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
ป.ป.ท. รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)
ช่องทางการแก้ไขปัญหาเมือง Traffy Fondue ทสจ.นครราชสีมา
ช่องทางการแก้ไขปัญหาเมือง Traffy Fondue ทสจ.นครราชสีมา
การขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
การขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือประชาชน ส่วนทรัพยากรน้ำ
คู่มือประชาชน ส่วนทรัพยากรน้ำ
คู่มือประชาชน ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
คู่มือประชาชน ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สือมัลติมีเดีย
สือมัลติมีเดีย
ห้องแสดงภาพ
ห้องแสดงภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรม
จำนวนทั้งหมด 26 รายการ
1