Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. สนับสนุนกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน อำเภอเมืองยาง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวราภรณ์ ครัวกลาง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และนางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน อำเภอเมืองยาง ณ สำนักงาน กศน อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กศน อำเภอเมืองยาง ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม และนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมืองยาง รวมจำนวน 100 คน

แกลเลอรี่