Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมต้อนรับคณะ วปอ. 2553 จำนวน 50 ท่าน

วันที่ 3 ก.พ.61 เวลา 17.00-18.00 น. ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายส่วน ยส. เข้าร่วมต้อนรับคณะ วปอ. 2553 จำนวน 50 ท่าน นำโดย พล.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  ในการเยี่ยมชมสำนักงานอุทยานธรณีโคราช และชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ซากไดโนเสาร์ ซากช้างดึกดำบรรพ์ โดยมี ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล เป็นผู้บรรยายพร้อม นำเสนอวีดิทัศน์อุทยานธรณีโคราช และ The UNESCO Triple Crown

แกลเลอรี่