Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 ม.ค.61 เวลา 14.00 - 16.30 น. ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่