Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เสวนาสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. สนง.ทสจ.นม. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม เสวนาสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผอ.สสภ.11 ,นายสุรชิต แวงโสธร ผอ.สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ,นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผอ.สวนสัตว์ นม. ,ผศ.ดร.ประเทือง จินตสุกล ผอ.อุทยานธรณีโคราช , หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ,ผู้แทน สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 5, ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 , ผู้แทน สจป.8 (นม.) ,ผู้แทน สบอ.7 (นม.) โดยสรุปดังนี้
1.ที่ประชุมพิจารณาร่างกำหนดการ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค.61 ในวันที่ 18 ม.ค.61 ลงทะเบียนเวลา 17.00 น. มีกิจกรรมสันทนาการ ในวันที่ 19 ม.ค.61 เริ่มเวลา 06.00 น. กิจกรรมของสถานีวิจัยฯ และเสวนา โดยเชิญ ปลัดกระทรวง ทส. , ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ,ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “โคราช จะเป็น The UNESCO Triple Crown” และลงนาม MOU แหล่งมรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ,พื้นที่สงวนชีวมณฑล และ อุทยานธรณีโคราช 
2.ที่ประชุมมีมติ เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม คือ ศูนย์การค้าใหญ่ 4 แห่ง ,สายการบินนิวเจนท์ และสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมในโอกาสต่อไป 
3.การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
3.1 การจัดสถานที่/การลงทะเบียน /ที่พัก /อาหาร/เครื่องดื่ม มอบหมาย สถานีวิจัยฯสะแกราช
3.2 นิทรรศการ มอบหมาย สถานีวิจัยฯสะแกราช ,สนง.อุทยานธรณีโคราช และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3.3 การจัดของที่ระลึก/ของชำร่วย มอบหมาย สนง.อุทยานธรณีโคราช
3.4 การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มอบหมาย ทุกหน่วยร่วมกัน โดย สนง.ทสจ.นม.เป็นหลัก
3.5 พิธีกร ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ เทศบาลนครฯ
3.6 ผู้ดำเนินรายการเสวนา มอบหมาย ผอ.อุทยานธรณีโคราช
4.เชิญชวนทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ “โคราช จะเป็น The UNESCO Triple Crown” สร้างการรับรู้และเข้าใจ 3 โปรแกรมของยูเนสโก (แหล่งมรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ,พื้นที่สงวนชีวมณฑล และ อุทยานธรณีโคราช)

แกลเลอรี่