Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 ธ.ค.60 ผอ.ทสจ.นม. มอบ ส่วน ยส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 90 คน

แกลเลอรี่