Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา เพื่อขยายโอกาสใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่ง และอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมสีมาธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่