Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.นม. ร่วมจัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดหลัก “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 07.00 -12.00 น. จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดหลัก “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ม.วงษ์ชวลิตกุล กอ.รมน.นม. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา สนง.เกษตรจังหวัด สนง.ประมงจังหวัด สนง.พลังงานจังหวัด โครงการชลประทานนครราชสีมา สสภ. ๑๑ ,สทบ.เขต ๕ ,สจป. 8 สบอ.7 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สวนสัตว์นครราชสีมา , ธ.ก.ส. , ออป.นม. และเครือข่าย ทสม. ต.พุดซา โดย ผวจ.นม.นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้มอบหมายให้ รอง ผวจ.นม. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย เรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน แห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ / นิทรรศการ“เมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมา” / นิทรรศการ“พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช แสดงสัญชาตญาณงู” / นิทรรศการ “อุทยานธรณีโคราช” / นิทรรศการ “สวนสัตว์นครราชสีมา” / คลินิกสิ่งแวดล้อมและศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน / นิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอย และคุณภาพน้ำ / นิทรรศการ “การจัดการน้ำด้านชลประทาน” / นิทรรศการและให้คำปรึกษา “การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล การเติมน้ำใต้ดิน รถโบบายน้ำดื่ม” / กิจกรรมแปลงเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี / นิทรรศการ “ธนาคารต้นไม้” นิทรรศการ“ประมง เมนูปลาชะโด” / นิทรรศการ “Solar cell” / ศูนย์คัดกรองสารพิษ ตลอดจนกิจกรรมบนเวที ประกอบด้วย การแสดงตาวิเศษจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา การมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี และการตอบคำถามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับของรางวัลมากมาย
 


ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด ได้ที่ บริการประชาชน/ห้องแสดงภาพ หรือ คลิ๊กได้เลย

แกลเลอรี่