Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.นม. ร่วมกันประชุมแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไขปัญหากระทิงเขาแผงม้าออกนอกพื้นที่

วันที่ 20 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. ผวจ.นม. พร้อมด้วยผอ.ทสจ.นม. รองผบก.ภ.นครราชสีมา ผู้แทนกอ.รมน.จว. นอภ.วังน้ำเขียว และผู้แทนอช.เขาใหญ่ ได้ร่วมกันประชุมแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไขปัญหากระทิงเขาแผงม้าออกนอกพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว โดยมี หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ ดังนี้
1. หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ได้นำเสนอปัญหากระทิงออกนอกพื้นที่ มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การสำรวจพบกระทิงออกนอกพื้นที่ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ในสัปดาห์หน้ากรมอุทยานฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. อำเภอวังน้ำเขียวได้ชี้แจงการแก้ไขปัญหาตามที่ผวจ.นม.ได้สั่งการซึ่งได้ดำเนินการแล้ว คือ การสำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ การชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร การสำรวจพืชผลทางการเกษตรโดยการขึ้นทะเบียนรอบพื้นที่เขาแผงม้า และรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อไว้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือหากได้รับความเสียหายจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่
      หลังจากนั้น เวลา 17.30 น. ผวจ.นม. และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่บริเวณจุดสะกัดเขาสูง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เพื่อดูสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตของกระทิง และระบบนิเวศน์โดยรอบบริเวณเขาแผงม้า

 

http://www.bugaboo.tv/watch/351607

แกลเลอรี่