Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.นม. ร่วมประชุมหารือการบูรณาการแหล่งมรดกโลก และอุทยานธรณีโคราช

วันที่ 13 พ.ย.60 เวลา 15.00 น. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ.นม. และ นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม.พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ประชุมหารือการบูรณาการแหล่งมรดกโลก และอุทยานธรณีโคราช ณ สนง.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สรุปดังนี้
1.การบูรณาการการดำเนินงานของพื้นที่ แหล่งมรดกโลกเขาใหญ่ และอุทยานธรณีโคราช ในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว โดยทาง อุทยานเขาใหญ่ ได้ร่วมมือกับ ททท.นม. และสนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นม.ในการจัดรูทเส้นทางอยู่แล้ว สามารถบูรณาการกันได้
2.ปัจจุบันมีการสร้างความร่วมมือ เครือข่าย ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องอุทยานธรณีต่อไป 
3.การจัดทำข้อตกลง MOU ร่วมกัน คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2561 โดย ขอความร่วมมือ ผอ.สบอ.7 ประสานไปยังกรมอุทยานฯ เกี่ยวกับผู้ที่จะเป็นผู้แทนลงนาม ในส่วนของพื้นที่มรดกโลก เขาใหญ่-ดงพญาเย็น เนื่องจากครอบคลุมหลายอุทยานฯ
4.ด้านที่พัก ในเขตอุทยานฯ จำกัดที่พักสามารถรับได้ ประมาณ 2,000 คน ต่อวัน นักท่องเที่ยวปัจจุบัน ประมาณสูงสุด 50,000 คนต่อวัน เน้นการเที่ยวชมพื้นที่และพักค้างนอกเขตอุทยานฯ เพื่อกระจายรายได้ด้วย

แกลเลอรี่