Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมพิธีในวันปิยมหาราช (23 ต.ค.ของทุกปี)

วันที่ 23 ต.ค.60 ผอ.ทสจ.มอบหมายให้นางสงกรานต์ ประจันตะเสน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางเบญญาภา ช้อยจอหอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนายไพศาล สีสุวรรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีในวันปิยมหาราช (23 ต.ค.ของทุกปี) ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่