Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.นม.ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 18 ต.ค.60 เวลา 10.30 - 12.30 น. นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา วิเศษแสนยากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)ครั้งที่ 52560 เพื่อร่วมให้ข้อมูลต่อที่ประชุมฯ ในวาระเพื่อพิจารณาที่ 5.3 ปัญหาขยะของ จ.นม.ร่วมกับ สนง.สถ.จ.นม. ณ ห้องประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่