Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.นม รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560

             ส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 4 ตำบล 1.1 ตำบลหนองบัวศาลา บ้านหนองตะลุมปุ๊ก และหมู่บ้านจามจุรี มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ประมาณ 20 หลัง ระดับน้ำสูงประมาณ 50 ซม. ทั้งนี้ ได้ลำเลียงขนย้ายประชาชนลำเลียงออกไปพักที่บ้านญาติ พี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ สถานการณ์โดยรวมยังไม่วิกฤติ รวมทั้งได้จัดชุดเฝ้าระวังตลอด 24ชม. 1.2 ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านคุรุสภา ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นผิวการจราจร ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม 1.3 ตำบลหัวทะเล จำนวน 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพะไล หมู่บ้านสองนคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 2 หมู่บ้านวรการ 4,5 บ้านข่อยงาม หมู่บ้านท่ากระสังข์ บ้านหนองสองห้อง ซอยอาคเนย์ และบ้านมงคลชัย มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม. 1.4 ตำบลจอหอ จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบึงทับช้าง และบ้านปูน ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำไหลท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ประมาณ 50 หลัง อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ประสานเจ้าของบ่อดินที่จะขุดทางให้น้ำไหลลงสู่บ่อดิน เพื่อระบายน้ำลงบ่อดินโดยเร่งด่วนแล้ว 2. อำเภอโนนสูง เขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 3 ชุมชน ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 20 ครัวเรือน 3. อำเภอพิมาย จำนวน 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลโบสถ์ หมู่ที่ 3,6,11,17,21 บ้านเรือนน้ำท่วมขัง 33 หลัง ระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 ซม. การให้ความช่วยเหลือ อบต.โบสถ์ ได้ส่ง จนท.เข้าสำรวจเร่งสูบน้ำออกและประสานการช่วยเหลือกับทางอำเภอพิมายแล้วส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 4 ตำบล 1.1 ตำบลหนองบัวศาลา บ้านหนองตะลุมปุ๊ก และหมู่บ้านจามจุรี มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วม ประมาณ 20 หลัง ระดับน้ำสูงประมาณ 50 ซม. ทั้งนี้ ได้ลำเลียงขนย้ายประชาชนลำเลียงออกไปพักที่บ้านญาติ พี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ สถานการณ์โดยรวมยังไม่วิกฤติ รวมทั้งได้จัดชุดเฝ้าระวังตลอด 24ชม. 1.2 ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านคุรุสภา ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นผิวการจราจร ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม 1.3 ตำบลหัวทะเล จำนวน 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพะไล หมู่บ้านสองนคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 2 หมู่บ้านวรการ 4,5 บ้านข่อยงาม หมู่บ้านท่ากระสังข์ บ้านหนองสองห้อง ซอยอาคเนย์ และบ้านมงคลชัย มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขัง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม. 1.4 ตำบลจอหอ จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบึงทับช้าง และบ้านปูน ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำไหลท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ประมาณ 50 หลัง อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ประสานเจ้าของบ่อดินที่จะขุดทางให้น้ำไหลลงสู่บ่อดิน เพื่อระบายน้ำลงบ่อดินโดยเร่งด่วนแล้ว 2. อำเภอโนนสูง เขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 3 ชุมชน ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 20 ครัวเรือน 3. อำเภอพิมาย จำนวน 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลโบสถ์ หมู่ที่ 3,6,11,17,21 บ้านเรือนน้ำท่วมขัง 33 หลัง ระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 ซม. การให้ความช่วยเหลือ อบต.โบสถ์ ได้ส่ง จนท.เข้าสำรวจเร่งสูบน้ำออกและประสานการช่วยเหลือกับทางอำเภอพิมายแล้ว

แกลเลอรี่