Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2560 แถลงแผนงานประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2560 แถลงแผนงานประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 0930 น. ผอ.ทสจ.นม. ได้มอบหมายให้นายรติ ลอยทวินันท์ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้แนเข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2560 แถลงแผนงานประจำปี 2561และประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จว.นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องหลวงพ่อคูณชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่