Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม.เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นำโดย นายจรงค์ รัตนพันธ์ ,น.ส.ปฐมพิมพ์ สุพรรณกลาง ,น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา ,นายจิรวัฒน์ เคลื่อนเมืองปัก และนายเกศพงศ์ ขันสันเทียะ  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ตำบลสำโรง อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดย ผวจ.นม.มอบหมาย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นม. เป็นประธาน

แกลเลอรี่