Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมประสานการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษกู้วิกฤติโลกร้อน

วันที่ 25-26 มกราคม 2560 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ร่วมประสานการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการโคราชเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองไร้มลพิษกู้วิกฤติโลกร้อน และติดตามการดำเนินกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลตลาด อ.โนนสูง โรงเรียนบ้านประสุข อ.ชุมพวง โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อ.ครบุรี โรงเรียนบ้านปอพราน อ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่