Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ่ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

วันที่ 22-24 มกราคม 2560 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1-6  รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 2,200 คน ณโรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมืองนครรชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่