Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สนง.ทสจ.นม. ร่วมกับอำเภอวังน้ำเขียว และอบต.อุดมทรัพย์ จัดพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชน ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ซึ่งเป็นเรือนเเพาะชำแห่งที่ 2

วันที่ 19 ม.ค.61  เวลา 10.00 น.สนง.ทสจ.นม. ร่วมกับอำเภอวังน้ำเขียว และอบต.อุดมทรัพย์  จัดพิธีเปิดเรือนเพาะชำชุมชน ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ซึ่งเป็นเรือนเเพาะชำแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด  ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ผอ.ทสจ.นม  ผอ.สวล 11 ผอ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  ผอ.ทสจ.สุรินทร์ นายอำเภอวังน้ำเขียว ผู้แทน สจป.8 หน.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สจ.เขต อ.วังน้ำเขียว นายก อบต.อุดมทรัพย์  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.ต.อุดมทรัพย์  ผู้บริหารสถานศึกษา และราษฎร ตำบลอุดมทรัพย์ ประมาณ 300 คน

แกลเลอรี่