Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. ร่วมการอบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบะสุขภาพ และกองทุนสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 ม.ค.61 ผอ.ทสจ.มอบหมายให้นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  น.ส.พรประภา  ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และน.ส.โชติกา  คันธะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบะสุขภาพ และกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ทสม. จำนวน 60 คน และ อปท.ในจังหวัดจำนวน 10 แห่ง