Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Offices for Natural Resources & Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Office (ทสจ.นม. สำนักงานสีเขียว)

ดูทั้งหมด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) นำโดยนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีนายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

2 ก.ค. 61

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ทสจ.นม.เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ทสจ.นม.เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายรติ ลอยทวินันท์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ ศุภนคร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์ปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องโคราช ฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และนักศึกษา ประมาณ 3,000 คน

8 ธ.ค. 61

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ทช.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก”

ทช.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก”

วันที่ 7 ธ.ค. 61 ผอ.ทสจ.นม มอบหมายให้นายจรงค์ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผวจ.นม เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับการลงนามในร่าง MOU นั้น ประธานแจ้งว่าเนื่องจาก ผวจ.นม ติดราชการจะขอนัดหมายองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อลงนามในภายหลัง ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

8 ธ.ค. 61

ข่าวบริการ

ดูทั้งหมด
ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านระเริง

ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านระเริง

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 น. นายอิสระ พรหมเดชบุญผอ.ทสจ.นม. มอบหมายให้นางสาวปรางค์ทิพย์ รัตนะ พร้อมด้วยนางสาวณัฐพัชญ์ นาเมืองรักษ์ นายจิรวัฒน์ เคลื่อนเมืองปัก และนายสิทธิศักดิ์ ชอบรัก เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านระเริง หมู่ที่ 1 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

8 ธ.ค. 61