Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Offices for Natural Resources & Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรม KM " การปรับปรุงบ่อขยะแบบเทกองให้เป็น Controlled Dump"

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรม KM " การปรับปรุงบ่อขยะแบบเทกองให้เป็น Controlled Dump"

วันที่ 20 - 21 กพ. 61 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม KM " การปรับปรุงบ่อขยะแบบเทกองให้เป็น Controlled Dump" ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อมจาก สสภ.3 พิษณุโลก และ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน กิจกรรม การปรับปรุง และยกระดับสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร

23 ก.พ. 61