Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Offices for Natural Resources & Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Office (ทสจ.นม. สำนักงานสีเขียว)

ดูทั้งหมด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) นำโดยนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีนายสุเมธ อำภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

2 ก.ค. 61

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรม KM " การปรับปรุงบ่อขยะแบบเทกองให้เป็น Controlled Dump"

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. เข้าร่วมกิจกรรม KM " การปรับปรุงบ่อขยะแบบเทกองให้เป็น Controlled Dump"

วันที่ 20 - 21 กพ. 61 นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม KM " การปรับปรุงบ่อขยะแบบเทกองให้เป็น Controlled Dump" ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อมจาก สสภ.3 พิษณุโลก และ ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน กิจกรรม การปรับปรุง และยกระดับสถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร

23 ก.พ. 61