Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสาร(สวล.) ดาวน์โหลดส่วนสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ม.ค. 62

(สวล.)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ไฟล์เดียวครบ

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 26.20 Mb ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง
12 พ.ย. 60

แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ชุด 4/4

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 23.64 Mb ดาวน์โหลด: 132 ครั้ง
12 พ.ย. 60

แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ชุด 3/4

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.55 Mb ดาวน์โหลด: 145 ครั้ง
12 พ.ย. 60

แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ชุด 2/4

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 17.78 Mb ดาวน์โหลด: 256 ครั้ง
12 พ.ย. 60

แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ชุด 1/4

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.23 Mb ดาวน์โหลด: 141 ครั้ง
12 พ.ย. 60

"จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด: 366 ครั้ง
9 พ.ย. 60

ROADMAP การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา

9 พ.ย. 60

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1