Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Offices for Natural Resources & Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic บริการประชาชน

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ก.พ. 61

(อน.)แนวทางการใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition) ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และแนวทาง การประสานดำเนินการเรื่องร้องเรียนในภาพรวม

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 2.39 Mb ดาวน์โหลด: 0 ครั้ง
8 ก.พ. 61

(อน.) หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 13.73 Mb ดาวน์โหลด: 267 ครั้ง
30 ม.ค. 61

(ทช.)แนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการ"เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล"ของจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 391 ครั้ง
15 ม.ค. 61

(อน.)รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

29 พ.ย. 60

(ทช)แบบโครงการจัดสร้างเรือนเพาะชำชุมชน/ตำบลจังหวัดนครราชสีมา

21 พ.ย. 60

(ยส.)แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ทสจ.นม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 3.04 Mb ดาวน์โหลด: 96 ครั้ง
21 พ.ย. 60

(ยส.)แบบฟอร์มรายงานข้อมูลด้านอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง
21 พ.ย. 60

(ยส.)แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 13 รายการ
1 2